Salon seat tym razem odsłania przepiękny Malbork dla rycerzy i księżniczek!

Zabytki

Salon seat szczególną uwagę zwraca na Malbork. Była to największa ceglana forteca na terenie Europy, a jednocześnie symbol potęgi jednego z najbogatszych oraz najlepiej zorganizowanych krajów średniowiecza, stolicy bądź rezydencji wielkich mistrzów. 5 sierpnia 1460 r. wojska polskie odbiły natomiast Malbork z rąk Krzyżaków.

Salon seat wspomina dzieje zamku Malbork

Krzyżacy zaczęli wznosić zamek dowódcy w 1274 r., ale dopiero po przeniesieniu stolicy z Wenecji do Malborka w 1309 r. Rozpoczęła się poważna przebudowa, która trwała prawie 40 lat. Dom klasztorny został przekształcony w wysoki zamek z fosami i pierścieniem murów obronnych. Kościół Najświętszej Maryi Panny i kaplica św. Anny, w której pochowano wielkich mistrzów. Przedzamek został przekształcony w Zamek Średni, gdzie między innymi mieści się największa sala zamkowa – Wielki Refektarz i Pałac Wielkich Mistrzów – w taki sposób widzi to salon seat.

Krótko o zamku …

Pierwsze oblężenie zamku miało miejsce po bitwie pod Grunwaldem. Po dwóch miesiącach nieudanego oblężenia twierdzy polska armia musiała się poddać. Kolejna próba zdobycia zamku została podjęta w 1454 r., czyli przy wybuchu wojny trzynastoletniej. Oblężenie trwało sześć miesięcy i znów nie przyniosło rezultatu. Wojsko polskie powstrzymało się od zdobycia zamku – wskazuje autoryzowany salon seat.

Ostatecznie jednak 7 czerwca 1457 r. Kazimierz Jagiellończyk triumfalnie wszedł do twierdzy krzyżackiej. Zamek nie został schwytany, ale wykupiony za ogromną sumę od najemników broniących twierdzy, którzy czekając na zapłatę od Krzyżaków, zdecydowali się na tego rodzaju transakcję. Podczas wojen ze Szwecją zamek zmienił właściciela. Po 1772 r. Został zajęty przez wojska pruskie. Wspomina salon seat. Za Fryderyka II był zdruzgotany. Zaczął działać jako magazyn wojskowy i koszary. Ten stan rzeczy został przerwany jedynie przez okupację Malborka przez wojska napoleońskie, które sprawowały swoje funkcje do 1813 roku.

Podsumowanie

Na przełomie wieków zamek został gruntownie odnowiony. Pod koniec II wojny światowej Malbork stał się nazistowską fortecą. Trwające kilka miesięcy działania wojenne doprowadziły do ​​zniszczenia prawie połowy zamku. Po wojnie był to oddział Muzeum Wojska Polskiego. W 1961 r. Powstało tu Muzeum Zamkowe.