Seat tarraco zabiera nas do Biskupina

Zabytki

Seat tarraco to wygoda w podróży, w związku z czym warto jest postawić na wyprawę do Biskupina.

Seat tarraco zapewnia niesamowite wspomnienia

Biskupin jest jednym z niewielu polskich stanowisk archeologicznych, wokół których zgromadzono wiele legend. Stał się symbolem polskości, „budowli”, na których opierały się historyczne korzenie polskiej państwowości, zwłaszcza w okresie międzywojennym, gdy trwały liczne i zacięte spory dotyczące „przynależności kulturowej” poszczególnych ziem europejskich. Politycy tamtych czasów kojarzyli historię tego osadnictwa z kulturami słowiańskimi, chcąc okłamać nazistowską ideologię przynależności ziem polskich do kultur germańskich. Oczywiście nie miało to zasięgu rzeczywistości. Obecnie stanowisko biskupie przypisuje się kulturze serbołużyckiej, której nie można jednoznacznie określić jako przodka ludów germańskich lub słowiańskich. Kultura łużycka obejmowała w przybliżeniu tereny współczesnej Polski i Łużyc niemieckich, od średniowiecza do początków epoki żelaza, gdzie warto wybrać się za pomocą auta jakim jest seat tarraco.

Seat tarraco, a odkrycie osady

Osadę odkrył w 1933 r. Valentine Swiss (1907–1994), miejscowy nauczyciel w szkole podstawowej w Biskupinie. Odkryciu poparły dwa fakty – wyjątkowo suche lato i prace melioracyjne, dzięki którym poziom wody na jeziorze Biskupin znacznie spadł. Szwajcer poinformował profesora Józefa Kostrzewskiego (1885–1969) z Uniwersytetu Poznańskiego o swoim odkryciu. Wykopaliska rozpoczęły się w 1934 roku. Mokradła zmusiły naukowców do opracowania specjalistycznych metod odkrywkowych, aby pozbyć się wody i nie podważać cennych znalezisk. Ich metody stały się podstawą innych takich prac prowadzonych na całym świecie. Wiele osób na tą wypraw decydują się kupując nowy seat tarraco.

Jak się okazało, wyspa była zamieszkana w VI-XI wieku, ale ten okres nie był najciekawszy. Twierdza Biskupin została zbudowana na wyspie jeziornej (obecnie półwysep) o powierzchni około 2 hektarów, już w połowie VIII wieku pne (około 738 r.p.n.e.) Według badań twierdza była zamieszkana do V wieku pne, kiedy to nagle opustoszała. Ze względu na brak wcześniejszych warstw archeologicznych można uznać, że osada Biskupin została założona na dziewiczym obszarze, zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Można się o tym przekonać stawiając na seat tarraco.

Krótka mapa podsumowania

Osada została zbudowana z drewna pozyskanego z okolicznych lasów i gleby. Drewno było najłatwiejszym surowcem do uzyskania i niezwykle podatnym na obróbkę. „Architekci” tamtych czasów musieli posiadać rozległą wiedzę techniczną i wojskową, dzięki czemu wykorzystywali tak mały obszar, jak najefektywniej, jak mógł w tym czasie. Całą wyspę otoczyło kilka kręgów palisady, wzniesionych z tysięcy drewnianych stosów (2-4 m długości), zakończonych ostrym wierzchołkiem, co miało utrudnić potencjalnym wrogom dostanie się do budynku. Twierdzę Biskupin otaczał nasyp drewniano-ziemny o długości około 460 m, szerokości 350 cm i wysokości 6 m (wymiary przybliżone).